ภูฏาน ประเทศแห่งเมืองสงบ วิถีชีวิตเรียบง่าย ต้องไปให้ได้สักครั้ง...

ภูฏาน ประเทศที่มองเห็นความสุขมาก่อนความเจริญทางวัตถุ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความทันสมัยจากการที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมมากมาย มีเอกลักษณ์โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมเป็นของตัวเอง ทั้งยังรักษาการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม การกินอยู่ การแต่งกายประจำชาติไว้ได้อย่างดี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณกลางเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน กำลังจะมาถึงนี้ ฝนเริ่มน้อยลง ท้องฟ้าแจ่มใส มีแสงแดด และหิมะเริ่มตกบ้าง มีอากาศหนาวเย็นในพื้นที่สูง นักท่องเที่ยวนิยมไปทัวร์ท่องเที่ยวกันในช่วงนี้ มีอากาศที่สดใส มองเห็นทิวเขาต่างๆอย่างชัดเจน

การท่องเที่ยวในประเทศภูฎานนี้ จะเป็นแบบส่วนตัวโดยบริษัทท้องถิ่นจะอำนวยความสะดวกการเดินทางด้วยรถ พร้อมที่พักและอาหาร การเข้าชมสถานที่ต่างๆถือเป็นตัวเลือกที่สะดวกสบาย ช่วยประหยัดเวลามากกว่าที่จะไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองอย่างแน่นอน

แนะนำเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตามไปกันเลยค่ะ….

Paro พาโร – Timphu ทิมพู

ขับรถไปที่เมืองทิมพูเมืองหลวงของภูฏานซึ่งอยู่ในระดับความสูง 2,350 เมตร หรือ 7,700 ฟุต เริ่มจากการกลายเป็นเมืองเมื่อทิมพูได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงของชาติในปี พ. ศ. 2495 และวัง Dechenchoeling แม้ทุกวันนี้เมืองยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมของชนกลุ่มน้อย และเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร เมืองทิมพูยังคงเป็นศิษยาภิบาลในลักษณะที่แตกต่างจากเมืองหลวงอื่นๆในโลก และมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของฤดูกาล

เยี่ยมชมจุดที่รู้จักกันในชื่อ Kuensel Phodrang ซึ่งมีรูปปั้นพระพุทธเจ้าสูงถึง 160 ฟุต ปัจจุบันพระพุทธเจ้า Sakya Muni (Sha cha Thupa) คือหนึ่งในพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมกับเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองหลวงทิมพู หลังจากนั้นเดินไปรอบๆ Memorial Chorten ใน Thimphu สร้างขึ้นในปี 1974 โดยกษัตริย์องค์ที่สาม Jigme Dorji Wangchuck ผู้ล่วงลับไปแล้วในปี 1972 Memorial Chorten เป็นหนึ่งในโครงสร้างทางศาสนาที่มองเห็นได้มากที่สุดในทิมพู นอกจากนี้ยังสามารถไปเยี่ยมชม Tashichhodzong ซึ่งมีประวัติย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 13 ป้อมปราการแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งห้องบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นบ้านฤดูร้อนของสำนักสงฆ์อีกด้วย

Timphu ทิมพู

เดินทางขึ้นเขาไป Tango Monastery ประมาณ 7 ไมล์ จากทิมพูอาราม โดย Tango เป็นสถานที่ที่น่ารักสำหรับการท่องเที่ยว สามารถไดรฟ์หรือเดินไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของชนบท และหุบเขาทิมพูอารามที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 13 และถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 15 โดย “นักบวชศักดิ์สิทธิ์” (Drukpa Kinley) ระหว่างทางกลับไปเยี่ยมชม Pangri Zampa Lhakhang ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนสอนโหราศาสตร์ชาวพุทธ สร้างขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของศตวรรษที่ 16 และเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรกของ Zhabdrung Ngawang Namgyal ซึ่งรวมภูฏานระหว่างศตวรรษที่ 17 ไปต่อกันด้วย Royal Textile Academy สถานที่สำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแห่งชาติภูฏานที่มีชีวิตแห่งทาโกโซ คือ การทอผ้า โดยชั้นล่างจะจัดวิธีทอผ้า ซึ่งผ้าต่างๆนั้นได้มากจากราชวงศ์แห่งภูฏาน รวมไปถึงชุดแต่งงานที่สวมใส่โดยกษัตริย์องค์ที่สี่ และภรรยาทั้งสี่ของเขา ต่อไปที่ชั้นบนจะมีการแนะนำเทคนิคการทอผ้าที่สำคัญสไตล์การแต่งกายในท้องถิ่นและประเภทของสิ่งทอที่ทำโดยผู้หญิงและผู้ชาย นอกเหนือจากนี้ยังมีร้านค้าพิพิธภัณฑ์หนังสือและสิ่งทอที่น่าสนใจอีกมากมาย ไปต่อกันที่สถาบันแห่งชาติ Zorig Chusum เป็นสถาบันฝึกอบรมนักเรียนในสาขาวิชาศิลปะของท้องถิ่นดั้งเดิม ได้แก่ จิตรกรรมงานแกะสลักไม้ งานปัก และงานดิน สามารถเดินชมห้องเรียนศิลปะต่างๆ และเลือกซื้อผลงานของนักเรียนจากห้องจัดแสดงผลงานได้อีกด้วย เยี่ยมชมสถาบันแห่งชาติเสร็จแล้วก็ต้องไปกันที่ตลาดการเกษตรร้อยปี หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูฏาน คือ ตลาด Centenarary Farmers ถูกสร้างขึ้นในปี 2551 อาคารสองชั้นมีแผงขาย 458 แห่ง สำหรับขายผักผลไม้ในท้องถิ่น รวมไปถึงการขายเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงอาหารแผงลอยแยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไม้ป่า ผู้ขายทั่วประเทศมาที่นี่เพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร ตลาดที่นี่เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เท่านั้น

Punakha – พูนาคา

Punakha Valley เดินทางไปเมืองหลวงเก่าของประเทศภูฏานด้วยรถประมาณ 3 ชั่วโมง ผ่านทาง Dochula Mountain Pass ในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะ และยังเป็นจุดยอดนิยมสำหรับการถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม ระหว่างเมืองทิมพู – พูนาคา แวะ Druk Wangyel Chhorten เป็นอนุสรณสถาน มีเจดีย์เล็กๆ 108 เจดีย์ ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของนักเดินทางก่อนที่จะข้าม Dochula ซึ่งเป็นทางผ่านภูเขาแรกสู่ภายในประเทศ จากนั้นเดินทางไปที่ Chimi Lhakhang ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในใจกลางหุบเขาด้านล่าง Metshina ใช้เวลาเดินสั้นๆ 20 นาที ไปยังหมู่บ้าน Sopsokha ระหว่างทางที่จะไปวัดคุณจะข้ามผ่านทุ่งนาพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศพื้นเมืองชนบทภูฏานไปพร้อมกัน วัดนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Ngawang Chogyel ในศตวรรษที่ 15 หลังจาก “Madman Divine” Drukpa Kuenlay สร้าง Chorten ขนาดเล็กที่นั่น เชื่อกันว่าวัดนี้จะให้พรแก่คู่รักที่ไม่สามารถมีลูกได้ และผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกต่างหลั่งไหลมาเยี่ยมชม และขอพรที่สถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เดินทางต่อกันที่ Punakha Dzong ที่น่าประทับใจ ซึ่งเป็นที่สองของภูฏาน เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งกษัตริย์องค์ที่ 2 ทำหน้าที่เป็นที่ตั้งของรัฐบาล สร้างเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผู้นำคณะสงฆ์ และคณะนักบวชในช่วงฤดูหนาว ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1637 โดย Shabdrung Ngawang Namgyal ภายใน Dzong มีหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของเชื้อสาย Drukpa Kagyu เขียนด้วยทองคำ Dzong เก็บสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของภูฏานอย่างปลอดภัยนั่นก็คือ Rangjung Kharsapani ซึ่งเป็นภาพที่สร้างขึ้นเองของ Chenrigzig ซึ่งอธิบายโดย Shabdrung ว่าเป็นสมบัติที่มีขนาดใหญ่พอๆกับท้องฟ้าเลยก็ว่าได้

Timphu ทิมพู – Paro พาโร

ขับรถเดินทางไปที่ วัด Takstsang (รังเสือ) ที่แห่งนี้เป็นสถานที่มีชื่อเสียงอยู่มาก ซึ่งติดอยู่กับหน้าผาสูง 800 เมตร / 2,600 ฟุต การปีนขึ้นไปยังจุดชมวิวจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ตามตำนานช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 8 คุรุริมโปเชขี่เสือลงมาที่นี่ และได้นั่งสมาธิในถ้ำเป็นเวลา 3 เดือน ท่านได้นำพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ โดยหลังจากนั้นพุทธธรรมได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหุบเขาพาโร และในไม่ช้าก็แพร่กระจายไปยังส่วนที่เหลือของภูฏาน Taktsang เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศ และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเทือกเขาหิมาลัย เดินทางต่อไปที่ Rinpung Dzong ขับรถไปดู Rinpung Dzong ที่สร้างขึ้นในปี 1645 เพื่อปกป้องหุบเขาจากผู้รุกรานชาวทิเบต ตอนนี้ Dzong ถูกใช้เป็นศูนย์การปกครอง และโรงเรียนสำหรับพระสงฆ์ มาละแวกนี้ยังมีหนึ่งสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ดีที่สุดในเอเชียใต้ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมงานศิลปะที่มีค่า ไม่เพียงแต่ยังรวมถึงเครื่องแต่งกายเกราะ และวัตถุอื่นๆที่สร้างขึ้นในชีวิตประจำวัน ภาพรวมของวัฒนธรรมประเพณีอันยาวนานของประเทศภูฏาณ สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ แกลลอรี่ของ thangkhas โดยจัดแสดงชิ้นส่วนต่างๆของผลงานศิลปะที่งดงาม ภาพวาด Zhabdrung Ngawang Namgyal, Je Khempo และ Druk Desi

จัดทริปการเดินทางแบบสบายๆ เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความสนุกตลอดทาง ให้คุณเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ ไปประเทศที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลก ปลอดภัย ได้ไปสัมผัสความบริสุทธิ์สุดงดงามทั้งธรรมชาติ เอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรม น่าไปท่องเที่ยวดูสักครั้ง และหวังว่าการมาเยือนของคุณในครั้งนี้จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ในใจของคุณตลอด เพราะไม่ว่าจะการไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตแบบชนพื้นเมือง ขึ้นเขาไปชมจุดที่เรียกว่าสวยงามที่สุด หรือแม้แต่การได้รับประทานอาหารที่แปลกใหม่ สิ่งเหล่านี้คือความทรงจำที่ดีสำหรับทุกคนที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศภูฏานอย่างแน่นอน

Thank you.
Images: Pema Gyamtsho from Pixabay

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองมาปรึกษาเราได้จากหลายช่องทาง สะดวกช่องทางไหน ทักมาพูดคุยกันได้…
📞Tel: 02-2362800
📩E-mail: reservation-bkk@holidaytour.net
📲Line: @holidaytoursth
📲Facebook Page: Holiday Tours TH
📲Instragram: Holidaytours_th
💻web: www.holidaytoursthailand.com

Scroll to Top